Trailer

Un documental que detalla la creación del sitio web de Julian Assange WikiLeaks. – Pelisplus 3

trailer We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks