ความหวังแช่แข็ง: ขอเกิดอีกครั้ง

Película ความหวังแช่แข็ง: ขอเกิดอีกครั้ง

1h 19m

  • Géneros: Documental
  • Actores: Nareerat Naovaratpong, Sahatorn Naovaratpong, Matrix Naovaratpong
Ver ahora

Un científico budista de Bangkok decide crioconservar el cerebro de su hija. Mientras el escándalo gira en torno a la familia, luchan por llorar a un niño que, en su opinión, está suspendido entre la muerte y un futuro despertar.

Película ความหวังแช่แข็ง: ขอเกิดอีกครั้ง en Pelisplus 3
📣 Estamos trabajando para quitar los anuncios de los videos

Descargar ความหวังแช่แข็ง: ขอเกิดอีกครั้ง gratis

Opciones disponibles para bajar/descargar ความหวังแช่แข็ง: ขอเกิดอีกครั้ง gratis:

Calidad DVD

(No disponible)

Ver OnlineDescargar

Sugerencias